VAN PHAO THỦY LỰC

13

1. Ứng dụng:
Hệ : nước

2. Thông số kỹ thuật:
• Áp lực làm việc: PN16
• Vật liệu: thân gang cầu
• Kết nối: Mặt bích EN1092-2

Xóa

Thông tin bổ sung

Chọn đường kính

DN 15, DN 20, DN