VAN MỘT CHIỀU ĐỒNG BRONZE KIỂU MỘT CÁNH LẬT

1. Ứng dụng:
Hệ thống cấp nước, xử lý nước, tưới tiêu, trạm bơm

2. Thông số kỹ thuật:
• Áp lực làm việc: PN20
• Vật liệu: thân đồng Bronze
• Kết nối: Nối ren ISO 228-1

Danh mục: