VAN GIẢM ÁP CƠ

1.Ứng dụng
Hệ thống cấp nước, không khí, áp suất cao

2. Thông số kỹ thuật
• Áp lực làm việc: PN25
• Vật liệu: thân đồng Brass
• Kết nối: Nối ren ISO 228-1

Danh mục: