VAN CỔNG TY CHÌM KÈM GIÁM SÁT

1. Ứng dụng:
Hệ thống chữa cháy, trạm bơm

2. Thông số kỹ thuật:
• Áp lực làm việc: PN16
• Vật liệu: thân gang dẻo
• Kết nối: Mặt bích EN1092-2
• Tiêu chuẩn: DIN 3352, DIN3202/F4
• Kèm theo Bộ giám sát

Danh mục: