CÔNG TẮC DÒNG CHẢY

1. Ứng dụng:
Hệ thống phòng cháy chữa cháy

2. Thông số kỹ thuật:
• Áp lực làm việc: 450Psi
• Vật liệu: Vỏ nhôm
• Tiêu chuẩn: UL liệt kê / FM chứng nhận
3. Nhãn hiệu: WEFLO